Bouw- en houtkunde

Als je in de derde graad instapt heb je een voldoende basis nodig van wiskunde en wetenschappen.
Er wordt van jou interesse voor ontwerpen, tekenen van bouwkundige plannen en maquettebouw verwacht. Ruimtelijk inzicht en nauwkeurigheid zijn belangrijke vaardigheden.

Bouw- en houtkunde beoogt enerzijds een brede algemene vorming en anderzijds een specifieke theoretisch-technische vorming met betrekking tot allerhande bouwconstructies.
Naast een sterk theoretische benadering wordt aandacht besteed aan praktijkoefeningen.
Doorstromen naar het hoger onderwijs is een van de doelstellingen van deze studierichting.
Je leert bestaande uitvoeringen van bouw- en houtrealisaties bestuderen.
Je leert het nodige i.v.m. bouwwetgeving, stabiliteitstudie, topografie, weg- en waterbouwkunde.
Belangrijk is dat je veilig, milieu- en kostprijsbewust leert werken en dat er speciale aandacht gaat naar duurzaam bouwen.

VTI 2020 279
VTI 2022 199

Info?

kijk hier voor meer info over deze studierichting in het Vrij Technisch instituut (Deinze)

VTI 2022 205