Industriële wetenschappen

De logische vooropleiding voor de derde graad IW is de tweede graad Industriële Wetenschappen.

Deze studierichting is heel theoretisch en gericht op verder studeren in het hoger onderwijs. Opvallend voor deze studierichting zijn het hoge aantal lestijden wiskunde en het eerder geringe aanbod praktijkvakken.

De technische vorming is niet op een onmiddellijke specialisatie gericht maar steunt op een algemeen wetenschappelijke basis.
Je leert op een wetenschappelijke manier de kenmerken van fysische verschijnselen onderzoeken en wetenschappelijke wetmatigheden formuleren.
Je leert ook de toepassingen ervan in technologische realisaties.
Het ontwerpen van ruimtelijke vormen en schema’s met professionele software komt eveneens aan bod.

De technische vakken focussen op mechanica, elektriciteit, elektronica, toegepaste chemie en fysica.
Er gaat ook de nodige aandacht naar de talen: Nederlands, Frans en Engels.

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in het Vrij technisch instituut (Deinze)

P7 VTI202015 20 62 Boven Rechts