Monteur sanitair en verwarmingsinstallatie

Voor iedere module zijn basisvaardigheden uitgeschreven vanuit het beroepsprofiel dat is opgesteld in samenwerking met de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
Als je alle basisvaardigheden van een module hebt verworven, krijg je hiervoor een deelcertificaat en begin je aan een volgende module.
Wie alle deelcertificaten van een opleiding behaald heeft, krijgt een certificaat voor de volledige beroepsopleiding.
Zoals in alle opleidingen van het BSO ligt het accent ook in deze opleidingen op de praktijk.

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in Emmaüs (Machelen)

Emmaüs Machelen 2021 106