Taal- en communicatie wetenschappen

Naast de taalwetenschappen komen ook communicatiewetenschappen aan bod, met aandacht voor de wisselwerking tussen maatschappelijke context, media en communicatie, het inzetten van gemedieerde massacommunicatie, nieuwsconsumptie en mediagebruik en de invloed ervan op beeld- en opinievorming. Vertrekkend vanuit deze thema’s interpreteren leerlingen onderzoeksresultaten uit de communicatiewetenschappen.

Communiceren in het Duits, Engels, Frans en Nederlands staat in de focus (communicatieve vaardigheden). Taal- en communicatiewetenschappen wordt als domein gebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de doorstroomfinaliteit.

Emmaüs 2022 120
Emmaüs 2022 118

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Taal en communicatiewetenschappen:

  • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot taal, communicatie en media;
  • is gefascineerd door taalgedrag, zowel van zichzelf als dat van anderen;
  • houdt van vlot en correct communiceren in verschillende talen (Duits, Engels, Frans en Nederlands);
  • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
  • wil inzicht verwerven in de verschillende wetenschapsdomeinen eigen aan taal;
  • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van literatuur en Landeskunde;
  • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
  • is geboeid door de actualiteit

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting op Emmaüs bovenbouw