Werktuigmachines

Instromen in de 3de graad ‘Werktuigmachines’ gebeurt best na de 2de graad 'Basismechanica', maar kan ook vanuit andere richtingen met een ‘mechanica’-achtergrond.
Uiteraard dien je dan bepaalde vakken in te halen.
Tijdens deze praktijkgerichte opleiding word je een vakman/-vrouw die met handbediende of computergestuurde machines verschillende materialen kan bewerken.
Er staan weinig vakken algemene vorming op het programma.
De focus ligt op het verwerven van kennis, vaardigheden en ervaring via de vele praktijkuren in de schoolwerkplaats en tijdens de stage.
Je oefent met boormachines, draaibanken, lasapparatuur, frees- en slijpmachines.
Je leert plaat- en profielmateriaal lassen en solderen, energiekringen installeren, mechanische constructieonderdelen (de)monteren en afstellen.
Je leert ook CNC-machines programmeren, via de computer informatie opzoeken, werken met eenvoudige rekenbladen voor kostprijsberekening, tekenprogramma’s gebruiken ….
De stage zorgt voor nuttige ervaring op de werkvloer.

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in:

VTI 2020 112