In het secundair onderwijs worden studierichtingen ingedeeld op basis van de volgende criteria.

 • De domeinen. Er zijn 8 domeinen: Taal en cultuur; STEM; Kunst en creatie; Land- en tuinbouw; Economie en organisatie; Maatschappij en welzijn; Sport; Voeding en horeca.
 • De finaliteiten. Er zijn 3 finaliteiten: finaliteit doorstroom (D); dubbele finaliteit doorstroom/arbeidsmarkt (D&A); finaliteit arbeidsmarkt (A). In de finaliteit doorstroom heb je domeinoverschrijdende studierichtingen en domeingebonden studierichtingen.

Meer gedetailleerde toelichting over de indeling van de studierichtingen vind je op deze webpagina van het Vrij CLB.

In onderstaand schema vind je de indeling van de studierichtingen in onze scholengemeenschap.

Matrix SG Ideaal10 JPG
Matrix van studierichtingen in scholengemeenschap Ideaal.
Voorstel omslagfoto1 brochure scholengemeenschap

Op onze website zijn de studierichtingen bijkomend ingedeeld in de volgende interessegebieden:

 • Auto
 • Bouw
 • Grafische communicatie en media
 • Handel – economie – informatica
 • Hout
 • Humane wetenschappen
 • Lichaamsverzorging
 • Mechanica – elektriciteit
 • Mode, kunst en interieur
 • Paramedisch
 • Personenzorg
 • Talen
 • Toerisme – onthaal
 • Voeding – restaurant
 • Wetenschappen – wiskunde

Op onze pagina van de studierichtingen kan je een studierichting zoeken op interessegebied.