In deze proef krijg je 85 vragen voorgelegd. Het is belangrijk dat je bij elke vraag jouw antwoord aanklikt. Klik per vraag op de score van jouw keuze. We berekenen met deze antwoorden de interessegebieden waar je het hoogst op scoort. Zo zie je welke studierichtingen het beste bij jou passen. De test duurt ongeveer 15 minuten.

Interesseproef

StellingScore
Leren over domotica: de automatisering van processen in en om een woning of een kantoor… Bedienen van rolluiken, verwarming, licht, alarm…
Leren over de samenstelling van bepaalde stoffen in een les scheikunde, bv. azijnzuur, chloride, kalk…
Bereiden en bakken van brood, taart, koekjes, gebak…
Leren hoe automotoren werken en uit welke onderdelen ze zijn opgebouwd
Leren uurwerken maken, herstellen
Leren over en inoefenen van schoonheidsverzorging: nagels lakken, make-up, gelaatsverzorging…
Huizen en andere gebouwen ontwerpen en plannen maken
Voor een tijdschrift, website of krant interessante artikels schrijven
In de buitenschoolse opvang kinderen opvangen en activiteiten organiseren
Brillen of lenzen aanmeten en aanpassen, advies geven, verkopen
Je verdiepen in poëzie en literatuur in het Nederlands en in andere talen
In een ziekenhuis, bedrijf of school werken als kok in de grootkeuken
Badkamers, inbouwkasten, keukens... maken en plaatsen
Leren hoe je met laserstralen nauwkeurig in metalen platen kan snijden
In een hotel het ontbijt, het diner of buffet voorbereiden, opdienen en afruimen
Ontwerpen en maken van juwelen in allerlei materialen
"In natuurkunde leren hoe krachten de vorm of snelheid van een voorwerp kunnen veranderen, bv. zwaartekracht, middelpuntvliedende kracht, veerkracht... "
Werken in een kapsalon: haren wassen, knippen, stylen…
Klanten adviseren over de inrichting van hun huis: verf, behang, meubels, verlichting, gordijnen, keuken…
Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten organiseren en begeleiden, bv. in een hotel of vakantiepark, pretpark…
Economische begrippen leren kennen: inkomsten en uitgaven, prijzen, betaalmiddelen, verkoop en aankoop van goederen
Als commercieel medewerker in een winkel werken van voeding, kleding, elektrische apparaten…
Een kinderboek aantrekkelijk maken door illustraties te tekenen
Ontwerpen en maken van textielproducten: stoffen, tapijten, handdoeken…
Leren hoe een smartphone, het internet, een laptop... technisch is opgebouwd en werkt
Leren over de verschillende stromingen in de schilderkunst (expressionisme, barok, renaissance, minimalisme…)
Leren een vrachtwagen te besturen, kleine herstellingen uitvoeren, laden en lossen
Maken van kunstwerken in hout, steen, brons, klei…
In een restaurant, bistro of bij een traiteur gerechten maken
Vleesbereidingen en -producten maken in een slagerij of vleesbedrijf: preparé, worst, hamburger…
Aardrijkskunde of geografie: leren over het aardoppervlak, landschappen, het plantenleven en de dierenwereld, het weer, bodem en gesteenten, rivieren...
Leren metalen onderdelen aan elkaar lassen met verschillende technieken
Schilderen van muren, plafonds, ramen, deuren. Behangen van muren
Leren hoe je de productie van goederen kan automatiseren (met elektronische schakelingen, sturingen, sensoren…)
Bij wegen- of bouwwerken een graafmachine leren besturen
Leren begrijpen van ingewikkelde elektrische schakelingen
Het leren spreken en schrijven van verschillende talen
Tegels en vloeren plaatsen
Houten ramen, trappen, deuren, kasten, stoelen tafels… maken en plaatsen
Werken als gids of reisbegeleider of in een toeristische dienst advies geven over toeristische attracties
Voor bouwconstructies technische berekeningen maken en plannen tekenen
In een woning een elektrische installatie plaatsen: stopcontacten, schakelaars, verlichting, leidingen…
Klanten begeleiden en adviseren om gezond te leven
Leren over de dingen die invloed hebben op de economische groei in een regio
Voor games, websites, apps... de grafische lay-out uitwerken
Hout bewerken met computergestuurde machines
Technieken en producten voor het kleuren van haar leren kennen en inoefenen
Leren hoe je vraagstukken en oefeningen in wiskunde oplost
Leren hoe je een computergestuurde machine bedient om metalen voorwerpen te maken
Bij auto's het koetswerk demonteren, blutsen wegwerken, polieren, spuiten...
Een job uitvoeren waarin je veel moderne vreemde talen spreekt en schrijft (Engels, Frans, Duits, Spaans…)
Statistiek: het (wiskundig) verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van cijfermateriaal
Machines bedienen voor het drukken van brochures, boeken, tijdschriften, kranten...
In een tehuis voor jongeren werken als opvoeder: begeleiden van schoolwerk, samen eten, begeleiden van sport- en spelactiviteiten…
Leren hoe een bedrijf op fincancieel vlak werkt: investeren, lenen, kapitaal, belastingen, winst…
Herstellen en maken van kunstgebitten, beugels… (tandtechnicus)
In een kinderdagverblijf baby's en peuters eten geven en verzorgen
Daken plaatsen op huizen en andere gebouwen
Boekhoudkundig leren verwerken van inkomsten en uitgaven van een bedrijf
De werking van onze samenleving leren kennen en begrijpen: gezondheidszorg, gerecht, onderwijs, politiek, de overheid…
Teksten en foto's met de computer leren bewerken om mooie brochures en folders te ontwerpen
In een restaurant of tearoom bestellingen opnemen en tafels bedienen
Scheikunde of chemie: leren over chemische reacties (explosie, oxidatie, elektrolyse…) en de samenstelling en opbouw van stoffen
Leren hoe je fietsen en bromfietsen onderhoudt en herstelt
Computerprogramma's leren schrijven
Fotoreportages en foto's maken voor bv. websites, kranten...
In een restaurant of hotel werken als barman of wijnspecialist
Biologie: leren over levende organismen zoals cellen, planten, dieren, erfelijkheid, het menselijk lichaam…
Leren welke biologische veranderingen (bv. fermentatie) van belang zijn bij het maken van bier, wijn, yoghurt…
Latijnse teksten vertalen en de Romeinse cultuurgeschiedenis leren kennen
Bouwen van huizen en andere gebouwen, bv. fundering, metselwerk, voegwerk...
In een ziekenhuis werken als verpleegkundige
Etalages, interieur en standen ontwerpen, decoreren, inrichten
Bij het produceren van chemische producten toezien op het verloop en ingrijpen als het nodig is
Bij evenementen (congres, vertoning, beurs…) of in een hotel of bedrijf het onthaal verzorgen
Onderhouden en herstellen van elektrische installaties en machines in een bedrijf
Leren over psychische problemen zoals depressie, eetstoornis, faalangst… en hun oorzaken, kenmerken, behandeling
Leren over de werking en invloed van de media (het internet, radio, tv, sociale media, kranten…)
Leren hoe het maken van kunststoffen (bv. polyester, polyurethaan…) scheikundig kunnen verklaard worden
Psychologie bestuderen: het innerlijk leven van mensen, hoe ze zich voelen en gedragen, omgaan met elkaar, waarnemen, leren en denken…
Helpen bij zieke of oudere mensen thuis: poetsen, kleren wassen, maaltijd bereiden en andere huishoudelijke taken
Werken als vertaler-tolk: gesprekken of tekst vertalen
Meewerken aan films, radio- en tv-programma's als cameraman, geluidstechnicus...
Ontwerpen, aanpassen of herstellen van kledij
Helpen bij de verdeling van maaltijden en het vervoer van patiënten in een ziekenhuis

Jouw resultaat