In deze proef krijg je 85 vragen voorgelegd. Het is belangrijk dat je bij elke vraag jouw antwoord aanklikt. Klik per vraag op de score van jouw keuze. We berekenen met deze antwoorden de interessegebieden waar je het hoogst op scoort. Zo zie je welke studierichtingen het beste bij jou passen. De test duurt ongeveer 15 minuten.

Interesseproef

StellingScore
Ontwerpen, aanpassen of herstellen van kledij
Hout bewerken met computergestuurde machines
Bouwen van huizen en andere gebouwen, bv. fundering, metselwerk, voegwerk...
Bij evenementen (congres, vertoning, beurs…) of in een hotel of bedrijf het onthaal verzorgen
Maken van kunstwerken in hout, steen, brons, klei…
Helpen bij zieke of oudere mensen thuis: poetsen, kleren wassen, maaltijd bereiden en andere huishoudelijke taken
Biologie: leren over levende organismen zoals cellen, planten, dieren, erfelijkheid, het menselijk lichaam…
Een kinderboek aantrekkelijk maken door illustraties te tekenen
In een restaurant of tearoom bestellingen opnemen en tafels bedienen
Etalages, interieur en standen ontwerpen, decoreren, inrichten
Teksten en foto's met de computer leren bewerken om mooie brochures en folders te ontwerpen
Herstellen en maken van kunstgebitten, beugels… (tandtechnicus)
Leren uurwerken maken, herstellen
Latijnse teksten vertalen en de Romeinse cultuurgeschiedenis leren kennen
Klanten begeleiden en adviseren om gezond te leven
Werken in een kapsalon: haren wassen, knippen, stylen…
In een ziekenhuis, bedrijf of school werken als kok in de grootkeuken
Schilderen van muren, plafonds, ramen, deuren. Behangen van muren
Ontwerpen en maken van juwelen in allerlei materialen
Leren over de dingen die invloed hebben op de economische groei in een regio
Leren over de samenstelling van bepaalde stoffen in een les scheikunde, bv. azijnzuur, chloride, kalk…
Bij auto's het koetswerk demonteren, blutsen wegwerken, polieren, spuiten...
Leren over en inoefenen van schoonheidsverzorging: nagels lakken, make-up, gelaatsverzorging…
In een tehuis voor jongeren werken als opvoeder: begeleiden van schoolwerk, samen eten, begeleiden van sport- en spelactiviteiten…
Leren hoe een smartphone, het internet, een laptop... technisch is opgebouwd en werkt
In de buitenschoolse opvang kinderen opvangen en activiteiten organiseren
Machines bedienen voor het drukken van brochures, boeken, tijdschriften, kranten...
Tegels en vloeren plaatsen
Klanten adviseren over de inrichting van hun huis: verf, behang, meubels, verlichting, gordijnen, keuken…
Bij het produceren van chemische producten toezien op het verloop en ingrijpen als het nodig is
Vrijetijds- en ontspanningsactiviteiten organiseren en begeleiden, bv. in een hotel of vakantiepark, pretpark…
Badkamers, inbouwkasten, keukens... maken en plaatsen
Ontwerpen en maken van textielproducten: stoffen, tapijten, handdoeken…
Vleesbereidingen en -producten maken in een slagerij of vleesbedrijf: preparé, worst, hamburger…
Leren hoe je een computergestuurde machine bedient om metalen voorwerpen te maken
Leren over psychische problemen zoals depressie, eetstoornis, faalangst… en hun oorzaken, kenmerken, behandeling
Helpen bij de verdeling van maaltijden en het vervoer van patiënten in een ziekenhuis
In een restaurant, bistro of bij een traiteur gerechten maken
Houten ramen, trappen, deuren, kasten, stoelen tafels… maken en plaatsen
Voor een tijdschrift, website of krant interessante artikels schrijven
Werken als gids of reisbegeleider of in een toeristische dienst advies geven over toeristische attracties
Je verdiepen in poëzie en literatuur in het Nederlands en in andere talen
Statistiek: het (wiskundig) verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van cijfermateriaal
Leren hoe je de productie van goederen kan automatiseren (met elektronische schakelingen, sturingen, sensoren…)
Leren hoe automotoren werken en uit welke onderdelen ze zijn opgebouwd
Leren hoe je met laserstralen nauwkeurig in metalen platen kan snijden
Leren over domotica: de automatisering van processen in en om een woning of een kantoor… Bedienen van rolluiken, verwarming, licht, alarm…
Psychologie bestuderen: het innerlijk leven van mensen, hoe ze zich voelen en gedragen, omgaan met elkaar, waarnemen, leren en denken…
Leren hoe je vraagstukken en oefeningen in wiskunde oplost
Scheikunde of chemie: leren over chemische reacties (explosie, oxidatie, elektrolyse…) en de samenstelling en opbouw van stoffen
Bereiden en bakken van brood, taart, koekjes, gebak…
De werking van onze samenleving leren kennen en begrijpen: gezondheidszorg, gerecht, onderwijs, politiek, de overheid…
Aardrijkskunde of geografie: leren over het aardoppervlak, landschappen, het plantenleven en de dierenwereld, het weer, bodem en gesteenten, rivieren...
In een kinderdagverblijf baby's en peuters eten geven en verzorgen
Daken plaatsen op huizen en andere gebouwen
Leren metalen onderdelen aan elkaar lassen met verschillende technieken
Leren welke biologische veranderingen (bv. fermentatie) van belang zijn bij het maken van bier, wijn, yoghurt…
Bij wegen- of bouwwerken een graafmachine leren besturen
Huizen en andere gebouwen ontwerpen en plannen maken
In een woning een elektrische installatie plaatsen: stopcontacten, schakelaars, verlichting, leidingen…
Leren begrijpen van ingewikkelde elektrische schakelingen
"In natuurkunde leren hoe krachten de vorm of snelheid van een voorwerp kunnen veranderen, bv. zwaartekracht, middelpuntvliedende kracht, veerkracht... "
In een restaurant of hotel werken als barman of wijnspecialist
Het leren spreken en schrijven van verschillende talen
In een hotel het ontbijt, het diner of buffet voorbereiden, opdienen en afruimen
Leren hoe een bedrijf op fincancieel vlak werkt: investeren, lenen, kapitaal, belastingen, winst…
Voor bouwconstructies technische berekeningen maken en plannen tekenen
Boekhoudkundig leren verwerken van inkomsten en uitgaven van een bedrijf
Leren over de werking en invloed van de media (het internet, radio, tv, sociale media, kranten…)
Meewerken aan films, radio- en tv-programma's als cameraman, geluidstechnicus...
Economische begrippen leren kennen: inkomsten en uitgaven, prijzen, betaalmiddelen, verkoop en aankoop van goederen
Werken als vertaler-tolk: gesprekken of tekst vertalen
Als commercieel medewerker in een winkel werken van voeding, kleding, elektrische apparaten…
Computerprogramma's leren schrijven
Voor games, websites, apps... de grafische lay-out uitwerken
Een job uitvoeren waarin je veel moderne vreemde talen spreekt en schrijft (Engels, Frans, Duits, Spaans…)
Fotoreportages en foto's maken voor bv. websites, kranten...
Brillen of lenzen aanmeten en aanpassen, advies geven, verkopen
In een ziekenhuis werken als verpleegkundige
Leren over de verschillende stromingen in de schilderkunst (expressionisme, barok, renaissance, minimalisme…)
Technieken en producten voor het kleuren van haar leren kennen en inoefenen
Leren een vrachtwagen te besturen, kleine herstellingen uitvoeren, laden en lossen
Onderhouden en herstellen van elektrische installaties en machines in een bedrijf
Leren hoe je fietsen en bromfietsen onderhoudt en herstelt
Leren hoe het maken van kunststoffen (bv. polyester, polyurethaan…) scheikundig kunnen verklaard worden

Jouw resultaat