Sint Theresia 2021 188

1A Sociale vorming & voeding in Leiepoort campus Sint-Theresia

  • In het eerste leerjaar A, Sociale vorming en voeding, volg je 27 lesuren algemene vorming waaronder Nederlands, Frans, Engels, wiskunde, beeld, muziek, enz. Deze theoretische vakken worden ook vanuit concrete toepassingen en vaardigheden benaderd.
  • Je kan jouw talenten extra verkennen via de module 'accent op talent' waarbij je kan kiezen uit een brede waaier van mogelijkheden zoals sport, STEM-projecten, kookfestijn, expressie, programmeren...
  • Je krijgt wekelijks afwisselend het vak 'maatschappij en welzijn' of 'voeding en horeca' om zo te proeven van wat de basisopties Maatschappij en welzijn en Voeding en horeca in het tweede jaar inhouden.
  • Tijdens het wekelijkse lesuur versterking/verdieping krijg je de kans te werken aan de vakken wiskunde, Frans, Engels en Nederlands via ondersteunende of uitdagende oefeningen.
Sint Theresia 2021 436
Sint Theresia 2021 248
  • Je hebt interesse voor mens en maatschappij in al zijn aspecten.
  • Je hebt interesse voor voeding en horeca.
  • Je wil graag experimenteren met materialen en voeding.
  • Je wil graag jouw sociale vaardigheden ontwikkelen.
  • Na het eerste leerjaar A kan je in alle tweede leerjaren (behalve basisoptie Latijn) terecht o.a. de basisoptie Maatschappij en welzijn of Voeding en horeca.
Sint Theresia 2021 373
Sint Theresia 2021 109

Klik hier voor meer info over 1A Sociale vorming & voeding in Leiepoort campus Sint-Theresia (Deinze)