St wetenschappen 6

1A STEM-wetenschappen in Leiepoort campus Sint-Theresia

In het eerste leerjaar A krijg je een theoretische basisvorming. Dit wordt benaderd via concrete toepassingen en vaardigheden. In 1A STEM krijg je verdiepende wiskunde en ga je praktisch aan de slag via STEM-projecten.

Je krijgt een lesuur differentiatie waar extra ingezet wordt op leesvaardigheid, wiskunde, Frans of Engels. Daarnaast is er wekelijks een klassenuur met je klassenleraar. Hier ligt de klemtoon op jouw welvinden, leren leren en jouw studiekeuze.

St wetenschappen 1
Sint Theresia 2021 436

Alle leerlingen van het eerste jaar ontplooien of ontdekken hun talenten via twee workshops 'Accent op talent'. Ben jij een krak in koken, dansen, knutselen, gamen, toneelspelen, sporten, ... ?

Na 1A kan je doorstromen naar alle tweede leerjaren (behalve basisoptie Latijn). Op onze school kan je kiezen uit 2A STEM, 2A Maatschappij & welzijn of 2A Voeding & Horeca.

Sint Theresia 2021 75
Sint Theresia 2021 129

Meer info?

Klik hier voor meer info over 1A STEM-wetenschappen in Leiepoort campus Sint-Theresia (Deinze)