Emmaüs 2023 47

Als je het tweede jaar A volgt, krijg je een basisvorming van 25 lesuren. Net zoals in het eerste jaar staat deze basisvorming garant voor een degelijke opleiding. Bovendien vullen we dit aan met één uur differentiatie voor Frans en één uur voor wiskunde. Deze beide uren worden telkens aangeboden in een versterkingstraject of een verdiepingstraject. Dit betekent dat je de mogelijkheid zal krijgen om voor deze vakken een extra uitdaging aan te gaan (verdieping) of dat je de aangereikte leerstof nog wat verder zal verwerken (versterking).

Binnen onze school kan je in het 2e leerjaar A kiezen uit zes basisopties. Net zoals bij het differentiatietraject zullen de leerkrachten jou en je ouders op het einde van het eerste jaar op dezelfde manier zo goed mogelijk adviseren bij de keuze van deze basisoptie.

Stem 1
Stem 5

De basisoptie Economie & Organisatie: je ontdekt de wondere wereld van onze maatschappij en hoe die in elkaar steekt. Je gaat op zoek naar de manier waarop gezinnen, bedrijven en de overheid zich organiseren.

  • In de 2de graad kan je kiezen uit de richtingen Bedrijf & organisatie, Bedrijfswetenschappen en Economische wetenschappen. Daarnaast zijn tal van andere studierichtingen mogelijk.
  • In de 3de graad en het hoger onderwijs kan je je verder specialiseren in verschillende economische en handelsrichtingen.
Stem 6
Emmaüs 2023 158

Meer info?

Klik hier voor meer info over 2A Economie & organisatie in Emmaüs Middenschool (Aalter)