Stem 6

Als je het tweede jaar A volgt, krijg je een basisvorming van 25 lesuren. Net zoals in het eerste jaar staat deze basisvorming garant voor een degelijke opleiding. Bovendien vullen we dit aan met één uur differentiatie voor Frans en één uur voor wiskunde. Deze beide uren worden telkens aangeboden in een versterkingstraject of een verdiepingstraject. Dit betekent dat je de mogelijkheid zal krijgen om voor deze vakken een extra uitdaging aan te gaan (verdieping) of dat je de aangereikte leerstof nog wat verder zal verwerken (versterking).

Binnen onze school kan je in het 2e leerjaar A kiezen uit zes basisopties. Net zoals bij het differentiatietraject zullen de leerkrachten jou en je ouders op het einde van het eerste jaar op dezelfde manier zo goed mogelijk adviseren bij de keuze van deze basisoptie.

Stem 5
Stem 7

De basisoptie Latijn, een buitenbeentje in onze rij. Het spreekt voor zich dat je het eerste jaar Latijn gevolgd hebt om in deze basisoptie te kunnen aansluiten. Het is ook de enige basisoptie die voorbereidt op de tweede graad aso Latijn. Je houdt van taal en van de manier waarop ze in elkaar steekt. Je verruimt in deze basisoptie jouw culturele blik op de Klassieke Cultuur en hoe die vandaag in onze wereld nog steeds nazindert.

In de 2de graad kan je kiezen voor de studierichting Latijn, of voor een van onze andere studierichtingen.

Emmaüs 2023 158
Stem 5

Meer info?

Klik hier voor meer info over 2A Latijn in Emmaüs Middenschool (Aalter)