2A Voeding en Horeca

Naast de algemene vakken van de basisvorming spendeer je wekelijks vier lesuren in de keuken.

  • Je toont interesse voor de wereld van voeding en horeca in al zijn aspecten (bakkerij, keuken, zaal, slagerij).
  • Je leert vaardigheden en basistechnieken in de keuken en het restaurant.
  • Je krijgt inzicht in evenwichtige, eerlijke, duurzame voeding. Deze inzichten verwerf je via een onderzoekende houding.
  • Je toont interesse in het omgaan met mensen. Een hartelijke bediening en gastvrijheid zijn immers belangrijks.
Sint Theresia 2023 316
St keuken 2

Je krijgt eens lesuur differentiatie waar extra ingezet wordt op leesvaardigheid, wiskunde, Frans of Engels. Daarnaast is er wekelijks een begeleidingsuur met je klassenleraar. Hier ligt de klemtoon op jouw welvinden, leren leren en jouw studiekeuze in functie van de 2e graad.

In de basisoptie Voeding en horeca maak je kennis met de studierichtingen horeca, toerisme, bakkerijtechnieken, slagerijtechnieken. Deze studierichting bieden we als doorstromingsrichting niet aan in de tweede graad. Op onze school bieden we de arbeidsgerichte studierichting Restaurant en keuken aan.

St keuken 6
Sint Theresia 2021 51

Meer info

Kijk hier voor meer info over de studierichting in Leiepoort campus Sint-Theresia