Basiszorg en ondersteuning

Basiszorg en ondersteuning wordt als domeingebonden studierichting aangeboden in de derde graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen de arbeidsmarktgerichte finaliteit.

Leerlingenprofiel

Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning:

 • wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
 • is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
 • wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en speelomgeving,
 • is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
 • wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
 • wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
 • is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
 • is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop af te stemmen;
 • wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
 • is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
 • is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
 • is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het ondersteunen en verzorgen van cliënten.
Sint Theresia 2021 198
St zorg 2

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Theresia

Sint Theresia 2021 437