Bouw

Ben je handig en wil je later graag in de bouwsector werken?
Wil je leren hoe je op een veilige manier (ruw)bouwconstructies realiseert? Dan is deze brede technisch- praktische studierichting met finaliteit arbeidsmarkt, misschien iets voor jou.

Je leert over verschillende bouwmaterialen en gereedschappen (manueel en mechanisch). Je leert ze correct gebruiken en onderhouden.

Voorts leer je eenvoudige bouwopdrachten begrijpen en correct uitvoeren terwijl je de veiligheidsvoorschriften volgt. Je leert hoe je bouwplannen moet lezen, hoe je kan berekenen hoeveel materieel je nodig hebt voor een opdracht en hoeveel het zal kosten.

In het schoolatelier leer je metselen, funderingen en betonneringswerken uitvoeren, huisrioleringen leggen maar ook voegen, bepleisteren, vloeren en betegelen.
Je leert hoe je de overgang tussen 2 isolerende materialen (bouwknopen) moet aanpakken en welke veiligheidsvoorschriften je dient te volgen.

Er is aandacht voor een goede werkhouding om lichamelijke klachten te voorkomen, voor milieubewust en circulair werken met een minimum aan afval en maximaal herbruikbare grondstoffen.

Meer info?

Klik hier voor meer info over deze studierichting in het Vrij Technisch Instituut (Deinze).

P7 VTI 2020 277 Midden Links