Economie - moderne talen

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Economie en Moderne talen.
Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.
De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs, waar enkel een voorbehoud is voor richtingen met veel wiskunde en/of wetenschappen.

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (finaliteit doorstroom) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
Het bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.
Economie wordt abstract benaderd.
De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht.
Ze bestudeert de menselijke relaties in een land en tussen de landen in de wereld onderling.
Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid: productie, kostenbeheersing, boekhouding en bedrijfsbeheer, internationale handel, personeelsbeleid ….
De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

Meer info?

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Emmaüs (Aalter)

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze)

Emmaüs 2021 238