Economische wetenschappen

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit.

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en (abstracte) wiskunde. Via het bestuderen van economische modellen en actualiteit verwerft de leerling inzicht in de werking van economie als systeem en de werking van de ondernemingen. Veel leerinhouden worden rekenkundig en grafisch geanalyseerd waardoor ook het werken met spreadsheets belangrijk is. Binnen deze studierichting leert men logisch en kritisch denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

Meer info?

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Emmaüs Bovenbouw (Aalter).

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze).

Emmaüs 2021 243