Elektrotechnieken

Je leert alle technologie en technieken in de elektrotechniek. Je verwerft alle kennis en technische inzichten voor het aanleggen en onderhouden van huishoudelijke en industriële elektrische installaties. Je maakt kennis met programmeerbare sturingen en automatisering. Je verwerft de inzichten en vaardigheden voor de diagnose en analyse van elektrotechnische installaties. Je ontwerpt installaties, spoort problemen op en herstelt de fouten. Bij deze opleiding verdiep je en overstijg je de praktische zijde van de studierichting door meer theoretische inzichten en concepten te verwerven.

Je verwerft alle vaardigheden als de elektrotechnicus van de toekomst.

Omdat elektrische bedradingsschema’s en de praktische uitvoering hiervan toch wel van elkaar verschillen, is een abstract denkvermogen hier belangrijk.

Emmaüs 2021 216
VTI 2022 33

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in: