Grieks-Latijns

De enig logische vooropleiding is de basisoptie Grieks-Latijn in het 2de leerjaar. In alle studierichtingen met een domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Meer info?

kijk hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze)

Leiepoort SH Grieks