Humane wetenschappen

Humane wetenschappen heeft een doorstromingsfunctie: deze richting bereidt voor op verder studeren in hoger onderwijs.

In alle studierichtingen binnen de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in deze richting een basispakket van 4 lestijden wiskunde per week.

Leerlingen in deze richting komen in principe uit 2A moderne talen en wetenschappen of klassieke talen (Grieks-) Latijn.

Meer info?

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze).

Leiepoort SH humane wetenschappen