Latijn

De enig logische vooropleidingen zijn in het tweede leerjaar de basisopties Latijn of Grieks-Latijn. Andere vooropleidingen zijn theoretisch mogelijk, maar worden best individueel besproken. Latijn heeft een domeinoverschrijdende doorstroom finaliteit. Dat wil zeggen dat deze richting je wil voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs. In alle studierichtingen met een doorstromingsfunctie is de studie van moderne talen belangrijk.

De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. Je krijgt in de in de tweede graad in de richting Latijn 5 lestijden wiskunde per week.

Meer info?

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Emmaüs Bovenbouw (Aalter).

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze).

Emmaüs 2021 238