Latijn - moderne talen

De enig logische vooropleidingen zijn de richtingen Grieks-Latijn of Latijn in de 2de graad finaliteit doorstroom.
Deze studierichting bestaat uit twee taalgebonden componenten: Latijn en Moderne talen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan.

Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (finaliteit doorstroom) hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie.
Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.
De finaliteit doorstroom bereidt je niet voor om direct te gaan werken na het beëindigen van je secundaire studies.
De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.
De verdere studiemogelijkheden zijn zeer uitgebreid.
Enkel verder studeren in zuiver wiskundig- wetenschappelijke opleidingen is niet evident.
De logische verdere uitwegen voor deze studierichting zijn vooral te situeren in de studierichtingen met een taalkundig karakter, geschiedenis, menswetenschappelijke richtingen, ..


Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in Emmaüs bovenbouw (Aalter)

kijk hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze)

Emmaüs 2021 79