Logistiek assistent in de zorg

Voor deze opleiding zijn deze modules relevant:

Module Basis huishouding

 • In deze module wordt de zorg voor de eigen leef- en woonsituatie aangeleerd.
 • De nadruk ligt in deze module op maaltijden bereiden, textiel onderhouden, een woning onderhouden en administratie in functie van een huishouding.
 • Er is ook aandacht voor methodisch, ergonomisch en hygiënisch werken. Al deze aspecten hebben betrekking op zelfzorg en mantelzorg.

Module Basis communicatie

 • In deze module worden sociale vaardigheden aangebracht die nodig zijn voor het eigen functioneren.
 • De eigen identiteit, communiceren en zich informeren, met anderen omgaan en andere samenlevingsvormen en culturen staan centraal.
 • Daarnaast is er ook aandacht voor de eigen expressieve mogelijkheden.

Module Basis gezondheid

 • In deze module worden de basiselementen van gezondheid, hygiëne en zorg aangebracht. Er wordt eveneens een eerste inzicht in de sector meegegeven.
 • Al deze aspecten hebben betrekking op zelfzorg en mantelzorg

Module Initiatie zorg

 • In deze module komt vooral de introductie tot het beroep van verzorgende aan bod.
 • De klemtoon ligt op algemene principes van zorgvisie, de omgang met de zorgvrager en elementaire hulp bieden.
 • Daarnaast maakt ook het systematisch werken deel uit van deze module. Deze module richt zich zowel naar de oudere zorgvrager als naar het jonge kind.

Module Logistiek werk in ziekenhuizen en zorginstellingen

 • In deze module worden alle vaardigheden aangebracht die men als logistiek assistent verbonden aan een ziekenhuis of zorginstelling nodig heeft.
 • De aandacht gaat vooral naar ‘begeleidende taken’ zoals maaltijden bedelen, de kamer schoon en op orde houden, boodschappen doen voor de zorgvrager, elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager.
 • Naast de concrete taken gaat de aandacht ook naar omgangsvaardigheden en houdingen, nodig voor dit beroep.
Zorg
Zorg 3

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in BuSO Emmaüs Machelen.

Zorg 2