Moderne talen

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit.

Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen zij vanaf het vierde jaar Duits als een extra vreemde taal. De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. In deze richting is er een verdiept basispakket van 4 uur wiskunde per week.

Meer info?

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Emma├╝s Bovenbouw (Aalter).

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze).

Leiepoort SH moderne talen