Natuurwetenschappen

In de richting natuurwetenschappen zijn de hoofdvakken uiteraard de wetenschappen biologie, chemie en fysica. Dit wordt verder aangevuld met een stevig pakket wiskunde van 5 uren per week.

Aangezien ook deze richting een domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit heeft, is er naast de algemene vakken, ook ruim aandacht voor vreemde talen.

In biologie leer je o.a. meer uitgebreid over het leven van planten, dieren en mensen, voortplanting, bouwstenen van de cellen, werking van organen, cellen, micro-organismen, virussen ...

In chemie leer je o.a. meer uitgebreid over de opbouw van materie, atomen en moleculen, hoe stoffen reageren op elkaar, hoe nieuwe stoffen kunnen ontstaan, reactievergelijkingen en redoxvergelijkingen opstellen …

In fysica leer je o.a. meer uitgebreid over krachten en beweging, de structuur en eigenschappen van materie (vaste stoffen, vloeistoffen en gassen), energie (warmte, arbeid, energie en de verbanden ertussen), straling, elektriciteit …

Tot slot kan men binnen deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik ook kiezen voor de optie sport. Binnen die optie krijgt elke leerling in totaal 4 uren sport per week, zowel in het derde als in het vierde jaar.

Sport
Natuurwetenschappen optie sport in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze)

Meer info?

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Emmaüs Bovenbouw (Aalter).

Klik hier voor meer info over deze studierichting in Leiepoort campus Sint-Hendrik (Deinze).

Emmaüs 2021 86