OKAN

OKAN staat voor OnthaalKlas voor Anderstalige Nieuwkomers. In deze klassen focussen we vooral op het aanleren van de Nederlandse taal. Zo bereiden we anderstalige jongeren voor op een vlotte overgang naar het reguliere onderwijs.

OKAN1
Emmaüs 2023 2

Meer info

Kijk hier voor meer info over deze studierichting in campus: