Technologische wetenschappen & engineering

Deze studierichting bouwt verder op je opgedane kennis en inzichten van de vakken wiskunde en de natuur- en technisch-wetenschappelijke vakken in de 2e graad van een onderliggende doorstroomrichting. Je bent dus goed in wiskunde en natuurwetenschappelijke vakken met een grote dosis interesse voor techniek. Je hebt reeds de basiskennis van de digitale technieken om te werken met microcontrollers, CAD-programma’s en moderne digitale ontwikkelingsmachines (lasercutter, 3D printing…).

Deze studierichting combineert een brede algemene vorming met natuur- en technisch-wetenschappelijk denken én vaardigheid. Je onderzoekt en experimenteert verder binnen de kernwetenschappen mechanica, elektriciteit-elektronica, hydrostatica, thermodynamica, chemie en informatica. Je toont inzicht in en legt verbanden tussen complexe leerinhouden.

Elek 4
VTI 2022 199

Meer info?

Kijk hier voor meer info over deze studierichting op het Vrij technisch intituut.